PET PET - zvířátka a domácí mazlíčci
Pro domácí mazlíčky a všechna jiná zvířátka (kromě koček) jsou zde PET, které byly věnovány Ferdově kočce Dumce k jejím prvním narozeninám. Měl by tímto být vytvořen prostor i ostatním zvířátkům. Vychází vždy, když je o čem psát :-), především pokud někdo ze čtenářů něco zajímavého napíše do redakce PET nebo Ferdovi
V Dumce si dnes přečtete:  Ztracená a nalezená Lízinka (Saille)
 
22.8. BROUCI
Pohledný brouk aneb krása smrtelná II. (Lumír O.Hanuš)
21.8. BROUCI
Pohledný brouk aneb krása smrtelná I. (Lumír O.Hanuš)
Letošní archiv PET,
archiv 1999, 2000, 2001 a 2002

BROUCI
Pohledný brouk aneb krása smrtelná I.

Začátek povídání Lumíra O.Hanuše o kráse brouků jste si mohli přečíst včera. Dnes máme dokončení včerejšího vyprávění.

Izraelský puchýřník Mylabris syriaca u Jeruzaléma (6 kB) Brouci čeledi Meloidae (majkovití) jsou jedovatými brouky. Meloidae jsou jediní brouci schopní způsobit akutní otravu.

V ohrožení či při vyrušení vylučuje z nohou hemolymfu (krvomízu), která obsahuje jedovatou látku, která se jmenuje kantaridin. Ten může být již v dávce 30 mg pro člověka smrtelný. Řada živočichů je však proti tomuto jedu imunní. Kantaridin je účinný terpenoidní jed, proti kterému neexistuje žádná protilátka.
Před vice jak 200 lety byl používán v lékařství jako zprýštidlo (vesicant) a afrodiziakum. V posledních 100 letech byl používán k léčbě bradavic, zahrnut do výzkumu rakoviny a způsoboval ztráty milionů dolarů úmrtím domácích zvířat (dávka 0,45 až 0,72 mg/kg při podání per os, tj. ústy, způsobovala u koní klinické příznaky a smrt - minimální letální dávka je menší nežli 1 mg/kg, což může být 4 až 6 brouků).
Pohled z boku na izraelského puchýřníka Mylabris syriaca (9 kB)
V roce 1810 jej isoloval M. Robiquet z brouka puchýřníka lékařského (Lytta vesicatoria). Latinské jméno tohoto brouka je odvozeno od řeckého slova lytta, což značí vášeň, a latinského slova vesica, což značí puchýř. Je to sesquiterpenoidní derivát farnesolu. Kantaridin může tvořit až 20 % suché váhy puchýřníků (v závislosti na druhu a pohlaví brouka). Má se za to, že je to nejen obranná látka, nýbrž i feromon. Vzniká ve třetím páru chámových žlázek samců a vaječníků samiček. Bylo však prokázáno, že u řady druhů puchýřníků samička má, ale nemůže produkovat kantharidin.
Izraelský puchýřník při kopulaci (8 kB)
Během kopulace sameček vnáší společně se semenem do samičky velké množství kantaridinu. Je to jaksi "svatební dar", který dává samičce chemickou ochranu a je poté převáděn do vajíček, aby jim zajistil přežití. Kantaridin byl nazván podle řeckého slova Kantharos, což značí brouk. Kantaridin je vysoce účinná obranná látka, která v průběhu historie měla vliv na lidstvo. Hrála roli jak v léčebném, tak i ve smrtelném lékařství.
Kantharidin jsou schopny produkovat jen dvě čeledi brouků - Meloidae a Oedemeridae. V jednom samečkovi čeledi Meloidae může být až 5 mg této látky. V čeledi Oedemeridae mohou produkovat tuto látku jak samečci, tak i samičky, ale jen v množstvích několika mikrogramů z jednoho jedince. Mnozí další brouci nejsou schopni kantaridin produkovat, ale snaží se jej využít k ochraně svých vajíček.
Sojí za to na tomto místě připomenout, že v roce 1772 v Marseille neslavný hrabě Donatien Alphonse François Sade (známý jako markýz de Sade - odtud sadismus), francouzský spisovatel novel a krátkých povídek připravil anýzové sladkosti se španělskými muškami a nabídl je tajně prostitutkám, které se účastnily orgií s bičováním. Tyto však neměly účinky afrodiziaka, jak předpokládal, a dívky těžce onemocněly, za což byl souzen pro travičství.
Mnohdy jdeme přírodou a obdivujeme její krásu. Musíme mít však na mysli, že ne vždy je to krása spojená se zdravím. Proto je dobré se mít vždy na pozoru. Můžeme totiž narazit na krásu, která si zaslouží obdivu, ale je při tom smrtelná. Pokud obdivujeme a jsme opatrní, není se čeho obávat.

Lumír Ondřej Hanuš, Jeruzalém, Israel          

Poznámka: Originální snímky byly zmenšeny pro publikaci na Internetu.

Izraelský puchýřník na mé botě - a vložené jeho zvětšení (14 kB)

Nalezená fenka - ovčačka,
drobnějšího vzrůstu, která marně čekala na svého pána nebo asi spíše paničku (má raději ženské) poblíž Starého Vestce, v budce u autobusové zastávky. Je to neagresivní pes, velmi milý, jednoznačně s ní bylo dobře zacházeno, ale nemá ráda kočky (což jí promineme). Pokud by náhodou některý čtenář PET věděl, že někdo ji hledá, bylo by to báječné. Bylo by dobré i kdyby někdo se jí chtěl ujmout a vytvořit ji hezký domov. Zájemci, pište prosím na adresu PET. Blanka

 

 
    Jste     čtenář(ka) PET od spuštění počítadla dne 9.5.2000.
Počet přístupů na stránku zjišťuje WEBovský počítadlo
  Zvířátka a domácí mazlíčci Odkazy na PET a Dumku pro jiné WWW stránky Kočky a koťata