PET PET - zvířátka a domácí mazlíčci
Pro domácí mazlíčky a všechna jiná zvířátka (kromě koček) jsou zde PET, které byly věnovány Ferdově kočce Dumce k jejím prvním narozeninám. Měl by tímto být vytvořen prostor i ostatním zvířátkům. Vychází vždy, když je o čem psát :-), především pokud někdo ze čtenářů něco zajímavého napíše do redakce PET nebo Ferdovi
V Dumce si dnes přečtete:  Naši raubíři a jejich míry a váha (Roman Dubravský) / Nadváha nebo statnost? (Dagmar Milatová) / Liný Noe (Jan Grill) / Štíhlé léto a plnoštíhlá :-) zima (Adéla) / Masírováním tlapek proti nadváze (Pavla)
 
16.7. BOBŘI
Bobr dřevorubec, stromů bořitel, ale hlavně tesař, architekt a tvořitel (Lumír O.Hanuš)
15.7. VOSY
Obrovská vosa (Lumír O.Hanuš)
Letošní archiv PET,
archiv 1999, 2000, 2001, 2002 a 2003

BOBŘI
Bobr dřevorubec, stromů bořitel,
ale hlavně
tesař, architekt a tvořitel

Průřez bobřím pelíškem (14 kB)

Jen málo zvířat mělo tak velký vliv na světovou historii a ekonomiku jako bobři. Průzkum severoamerického kontinentu Evropany byl stimulován z velké míry poptávkou po bobří kůži, užívané koncem 16. a počátkem 17. století na klobouky a šatstvo. Záznamy společnosti Hudson's Bay Company vykazují roční úlovek sto tisíc těchto zvířat. Tato společnost si dala v roce 1678 bobra do erbu (v tomto erbu jsou dokonce čtyři bobři).

Popis bobřího obydlí a staveb (27 kB)
V té době vznikla také mince, která měla hodnotu jedné bobří kůže. Tento obchod s kožešinami byl tak výnosný, že kvůli přístupu do lovných oblastí vznikaly konflikty - zvláště v 18. stol. řada válek mezi Francouzy a Indiány, které vyvrcholily britskou kontrolou celé severní části Severení Ameriky.
První bobří známka a její pozdější oslava (16 kB) Později vydané bobří známky (12 kB)
Na bývalý význam bobrů lze usuzovat ze skutečnosti, že se dostali do erbů některých měst ve světě. První severoamerický erb zobrazující bobra měl Sir William Alexander, který získal v roce 1621 titul pro Nové Skotsko. Mnoho domorodých obyvatel Severní Ameriky si bobrů vážilo. Středem náboženství Montagnais v Quebecku byl laskavý Bobří strážný duch.
Na první slavné kanadské třípencové poštovní známce (byla vydána 23.dubna 1851) je vyobrazen bobr. To proto, že v počátcích Kanady lov bobrů a prodej jejich kožešiny byl důležitý průmysl. Je to vůbec první známka, na které nebyl zobrazen monarcha, nýbrž zástupce přírody. Není bez zajímavosti, že "bobří" známku navrhl Sir Sandford Fleming, který se též významně podílel na stavbě první hlavní kanadské železnice (Canadian Pacific Railway). Vymyslel také dnes používaný systém různých časových pásem.
Kanadská mince s bobrem na rubní straně (7 kB)
Na vydaných kanadských známkách se bobr objevil celkem sedmkrát. Královská kanadská mincovna také vydala v r. 2001 zvláštní pamětní třícentovou minci s tímtéž vyobrazením bobra. Dneska můžete vidět bobra na rubu kanadské pěticentové mince.
Na lebce jsou krásně vidět bobří zuby (6 kB)
Přes veškerou tuto úctu byl bobr v polovině 19. století téměř vyhuben :-(. Odhaduje se, že před počátkem obchodu s bobří kůží bylo v Kanadě šest milionů bobrů. Na svém vrcholu bylo posíláno do Evropy každým rokem sto tisíc bobřích kožešin.
Stopa přední a zadní nohy bobra a zadní chodidlo s blanami mezi prsty (10 kB)
Naštěstí asi v polovině 19. stol. našla Evropa zalíbení v cilindrech a zájem o bobří kožešiny pominul. Bobří populace tak mohla opět vzrůstat.
Po kapybaře z Jižní Ameriky (plavoun veliký, kapybara, Hydrochoerus capybara) jsou bobři největší hlodavci na světě. Dospělý bobr (Castor canadensis) váží v průměru 20 až 30 kg (maximální zjištěná váha 45,5 kg). Je celkem asi 90 - 120 cm dlouhý a jeho šupinatý ocas má délku asi 25 - 30 cm, bývá až 18 cm široký a tloušťku má 4 cm.
Dožívá se asi 20 let, ale obvykle je to 10 až 15 let. Někteří vyhynulí bobři (v pleistocénu) měli téměř velikost medvěda (téměř 3 m dlouzí a váhu kolem 360 kg).
Bobři vždy žijí v blízkosti vody. Plavou zvolna po jezerní hladině a pohybů ocasem ze strany na stranu používají ke kormidlování i pohybu. Plavou-li rychle nebo se potápějí, pohybují svým ocasem nahoru a dolů v souladu s mocnými pohyby svých zadních noh.
Ocas bobra z washingtonské ZOO (18 kB)
Ocas je pro něj pádlo, veslo i kormidlo. Může sloužit také jako pátá noha, zabraňující mu pádu dozadu, když ohryzává strom nebo kráčí na zadních nohách a v předních má třebas bláto. Svůj ocas užívá též jako varovný prostředek před nebezpečím. Aby varoval členy své kolonie před nebezpečím, plácne svým ocasem o hladinu, čímž vyvolá silný zvuk. Při útěku může plavat rychlostí až 7 km za hodinu.
Bobr ve washingtonské Zoo chroupá mrkvičku a detail předních zubů (8 kB)
Bobr, kolébající se na velkých zadních a krátkých předních nohách, se nám může zdát na zemi pomalým a nemotorným. Pokud však prchá k vodě před dravci nebo vědci, může tento pohyb změnit v trysk.
Bobr ve vodě zezadu (11 kB)
Bobr má masivní lebku, ke které jsou upevněny mocné svaly, které pohybují čelistí. Má celkem 20 zubů. Dva přední zuby v každé čelisti jsou jako u jiných hlodavců a neustále rostou. Opotřebovávají se rychleji na zadní straně, takže vzniká ostrá hrana ze skloviny podobná dlátu (vpředu má sklovina tmavě oranžovou barvu).
Krásný pohled na bobra a jeho ocas ve vodě (10 kB)
Těmito může bobr složit velké stromy. Obvykle si vybírá stromy o průměru 5 až 20 cm, ale může složit i stromy o průměru kolem 80 cm. I když jeho dřevorubecká činnost je obdivuhodná, nedokáže určit směr pádu stromů, jak se lidé někdy mylně domnívají. Z padlého stromu okusuje tenké větvičky, ke kterým by se jinak nedostal.
V místě, v němž bobr strom překousal, jsou patrné otisky zubů ostrých jako řezbářské dláto. Biologicky jsou bobří velké řezáky, plochý, kožovitě šupinatý ocas téměř bez chlupů, plovací blanou opatřené zadní nohy a rozdvojený dráp na druhém prstě význačné zrovna tak jako jeho vnitřní anatomie hrdla a zažívacího traktu. Před ponořením dokáže bobr uzavřít nozdry i uši.
Bobr ve washingtonské ZOO (15 kB)
Jeho přední končetiny jsou velmi podobné lidským rukám. Díky protistojnému prstu může uchopit větev, upravovat si srst a také budovat své stavby. Jeho krásná černá nebo hnědá srst patří k vůbec nejhustší a chrání jej v chladné zimní vodě.
Ne všechny stromy bobr využívá jako zdroj potravy. Kácením si opatřuje i stavební materiál pro své dokonalé projekty. Bobr je pilný. Když buduje své stavby, bývá velice šikovný, trpělivý a pracovitý. Je vynikající dřevorubec a stavitel. Buduje si dokonalý dům z větších větví až stromů, slepený blátem (zejména měkké dřeviny jako vrby, olše, osiky a topoly).
Bobr na sluníčku (14 kB)
Bobři vykazují pestrou škálu staveb, komunikace a sociálního chování, což je staví odděleně od jiných savců. Žijí tak jako lidé v rodinných skupinách, mají složitý komunikační system, staví domy (doupata a nory), uchovávají potravu a tvoří dopravní síť (rybníky spojené kanály). Kromě toho velice mění své životní prostředí, aby vyhovovalo jejich potřebám.
Přehrady, které staví, podporují ekologickou rozmanitost, zvětšují mokřiny, ovlivňují kvalitu vody a výnosy a pomáhají tvarovat krajinnou evoluci. Jeho přehrada se může táhnout přes 100 metrů, bývá kolem 1,5 m vysoká (ale byla objevena i přehrada vysoká 5,5 m), obvykle 3 metry a více široká u základny a úzká na vrcholu.
Pohled na bobra na vodní hladině (7 kB)
V Coloradu byla objevena bobří přehrada dlouhá přes 300 m. Staví ji samozřejmě pro svoji ochranu. Dalším působivým prvkem je stavba kanálů, které se mohou táhnout stovky metrů podél zalesněného svahu. Obvykle je 1,5 m široký a 1 m hluboký. Umožňuje snadné "zásobování" potravou (bobr je lepší plavec nežli při pohybu na souši).
Plovoucí bobr (6 kB)
Tak jako mnoho jiných hlodavců si i bobr staví svá hnízda k úkrytu a ochraně před dravci (tzv. bobří hrady). Většina jich je kolem 5 m v průměru o výšce asi 2 m. Bobři jsou přírodě prospěšní, ale stále mění krajinu (podobně jako člověk) při tvorbě svého domova - bobří tůně - a s těmito změnami se někdy dostávají do konfliktu s člověkem. Ovlivňují hydrologii, koloběh výživy a populace bezobratlých v tocích.
Kde jsou bobři, tam teplota vody roste, což má vliv na rozmnožování ryb. Vytvářejí tůně a mokřiny se stojícími mrtvými stromy, což vytváří vhodné prostředí pro různé ptáky, savce a jiná zvířata, která jsou v jiném prostředí vzácná či zcela nepřítomná. Když bobři opustí po vyčerpání potravy své bydliště, zahájí tak process, který vede k tvorbě bobřích pastvin, které se mohou změnit v les.
Ve vodě se bobr cítí nejlépe (6 kB)
Bobr je ve světě zvířat vskutku mistrovským stavitelem. Je nejaktivnější od soumraku do úsvitu. Výraz "pilný jako bobr" se neužívá nadarmo :-). Stále kontroluje a opravuje své stavby - a take přistavuje. Stále je co opravovat a vylepšovat.
Bobr plovoucí na sluníčku (10 kB)
Někteří bobři žijí podél řek a nemusí si stavět přehrady. Místo toho žijí v doupatech, která si staví na březích řek. Vchod je do nich z vody. Každý bobří rybník obývá jedna bobří rodina. Obvykle je to pár dospělých, 2 - 4 mláďata a mláďata z předcházejícího vrhu. Když je přísun potravy kolem bobřího domů vyčerpán, stěhují se na jiné místo a začínají znovu.
Starý okus okolo kmene na stromě (13 kB)
Bobři jsou mezi savci neobvyklí v tom, že jsou monogamní. Jsou spolu až do smrti jednoho z jejich páru. Bobři se páří ve vodě tváří v tvář, což je v živočišném světě velmi neobvyklé.
Starý okus z jedné strany kmene (17 kB)
Bobr jí vodní rostliny (včetně leknínů a orobinců) a cambium (mízní pletivo mezi lýčím a dřevem stromů a keřů) stromů zahrnujících břízu, osiku, vrbu, cottonwood (druh amerického topolu) a olši. Strávit dřevo není snadné. Aby se s tím bobr vypořádal, má zvláštní mikrobiální fermentaci ve slepém střevě a zažívání probíhá dvakrát, aby získal maximum výživných látek.
Vylučují řídkou, zelenou, fekální hmotu, kterou znovu požívají (koprofágie). Jiný druh fekálií, které nepožívají, vyměšují obvykle ve vodě. Tyto fekálie mají zcela jiný vzhled (jako kuličky pilin).
Čerstvý jednostranný okus kmene s pryštící mízou (14 kB)
Krutou zimu v severních oblastech může přežít jen tak, že si udělá zásobu jídla. Ukládá si pod vodou dřevěné větve, kde jsou tyto v bezpečí před jinými hladovci.
Strom složený bobrem za řekou (22 kB)
Bobr může v zimě plavat pod ledem, aby si nabral potravu bez opuštění bezpečí jeho tůně. Jelikož žije v zimě pod ledem a nemusí být ovlivňován dením světlem, může mít denní cykus activity 26 až 29 hodin. Třebas na Yukonu tráví pod ledem v úplné tmě až 8 měsíců v roce.
Tentýž strom zblízka (29 kB)
Mezi dravce, kteří loví bobry patří lišky, kojoti, vlci, rysi, vydry, lasice, jestřábi, orli a sovy. Hlavním z nich je mimo člověka vlk, pro kterého je bobr důležitou kořistí.
V okolí Washingtonu můžete na mnoha místech objevit bobří aktivity, které nám napovídají, že bobři zde opět sídlí. Před pětadvaceti lety jsem mohl ve státě Mississippi obdivovat bobří hráze i bobří hrady. Byly tam pro farmáře, kteří na ně chodili s dynamitem, pohromou. Svými stavbami způsobovali záplavy.
Tentýž strom z jiného pohledu (15 kB)
Před pěti lety, když jsme s mým bývalým šéfem jezdili v okolí College Park v Marylandu, ukázal mi stromy okousané od bobrů.
Deatil okusu stromu (13 kB)
Vloni jsem se je pokusil najít. Našel jsem říčku Indian Creek a pokračovali jsme s ženou podél ní. Po chvíli jsem uviděl strom okousaný od bobra a tak jsem jej hned fotografoval. Bylo to však okousání staré.
Když jsme se blížili k dalšímu mostu (kamennému), viděli jsme více okousaných stromů. Jeden slabší strom byl zjevně okousán naprosto čerstvě a ještě mu z rány prýštila míza. To bylo něco pro můj fotoaparát :-).
Na druhé straně řeky jsem uviděl čerstvě bobrem složený strom, který byl okousán pěkně dokola (řada stromů je ohryzaná a poté složena jen z jedné strany). Obešel jsem říčku přes kamenný most, žena mne z druhé strany navigovala (byla zde totiž bujná vegetace a tak bych z druhé strany toto misto hledal obtížně) a došel jsem k bobrem složenému stromu (cesta k němu vedla doslova přes trní a tak to byly zasloužené snímky).
Bobří hrad a kanály - Huntley Meadows Park (24 kB)
Bobra jsme nezahlédli a nebyla tu ani bobří hráz. Bobři si ji totiž nestaví vždycky. Někdy se spokojí s "ubytováním" ve břehu, do kterého je přístup pod vodou.
Když jsem o tomto místu vyprávěl kamarádovi, zavezl nás do Huntley Meadows Park, který je ve Virginii nedaleko města Alexandrie. V parku, který má rozlohu 1424 akrů, jsou sladkovodní bažiny, ve kterých kraluje bobr.
Po dřevěných mostech jsme šli přes bažiny a viděli bobří hráze z bláta, jeho pelechy z hromady větví či větví a bláta a dokonce těsně u mně se vrhl bobr do vody (nečekal jsem to a tak jsem zahlédl ve vodě jen jeho hřbet). Také jsme viděli čerstvě i dříve složené stromy a stromky a bobrem natahané větvě k přehradám.
Kamarád nám cestou vyprávěl jak zde kdysi v mládí lovil v tomto parku želvy tečkované. Měl v té době doma také hady. Pobavil nás příhodou, jak doma držel u svého obličeje hada (black rat snake) a když na něj had stále vyplazoval jazyk, vyplázl na něj jazyk také :-))). Had ovšem nelenil a do jazyka jej bolestivě kousnul :-/.
Tentýž bobří hrad v jinou roční dobu - Huntley Meadows Park (22 kB)
V Seneca Creek State Park v Marylandu jsme si dělali procházku kolem jezera Clopper Lake. Je to pěkná procházka o délce šesti kilometrů. Na opačném břehu jsme viděli starší i novější práci bobrů - okousané pahýly stromů (většinou dokola do špičky, občas i jen zešikma). Došli jsme k říčce, která vtéká do jezera. Mrzlo a jeden pán tam zkoušel sílu ledu. Poskakoval dupal, díval se na led. Také jsme tam zašli, ale raději jsme do "hloubky" nešli.
Přes led bylo krásně vidět až na dno a tak jsem viděl, kde není hloubka a šel jen tam. Poté jsme pokračovali podél jezera. Další pán tam sledoval bobra, ale já jsem ho již nezahlédl (vidět bobra ve dne není běžné). Pobavili jsme se však házením kamenů na led, kdy led po dopadu kamene pěkně zazvonil a další poskakování kamene vyvolávalo další zvonivé zvuky.
Bobří hrad uprostřed mokřin v mrazu - Huntley Meadows Park (14 kB)
V rezervaci Patuxent Research Refuge jsme na jezeře viděli nádherný bobří hrad. Cestou kolem jezera jsme mohli vidět starší pahýly stromů okousané od bobrů, kteří jsou zároveň vynikající dřevorubci i tesaři.
Při návštěvě Merkle Wildlife Sanctuary jsme po jedné ze stezek došli k jezeru, kde byla nádherná bobří hráz. Tři čerstvě okousáním složené stromy nám daly najevo, že bobři jsou kolem nás.
Mohl bych tak ještě dlouho pokračovat. Bobři jsou v okolí Washingtonu D.C. všude.
Fotografoval jsem bobří hráze, bobří hrady, okousané stojící či složené stromy nebo jen jejich pahýly, ale vyfotografovat k tomuto článku bobra se mi podařilo jen ve Washingtonské zoologické zahradě :-/.
Tentýž bobří hrad v detailu - Huntley Meadows Park (21 kB)
Jiný bobří hrad - Huntley Meadows Park (23 kB)
Bobří hrad na zamrzlé vodě - Huntley Meadows Park (20 kB)
I to byly snímky zasloužené, neboť několikrát jsem sem zajel bez úspěchu a bobra ani nezahlédl :-(.
Pokud se podíváme do Evropy, je zde bobr evropský (Castor fiber) největším evropským hlodavcem. V České republice je v Červené knize ohrožených a vzácných druhů živočichů zařazen do kategorie vymizelých druhů a je chráněn vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR jako kriticky ohrožený druh.
Krásný pohled na bobří přehradu v Merkle Wildlife Sanctuary v Marylandu (15 kB)
U nás byl bobr evropský vyhuben v druhé polovině minulého století. Poslední český bobr byl ve volné přírodě střelen roku 1871. Dříve byl loven pro svou cennou kožešinu, chutné maso a pižmo - tzv. bobří stroj (silně aromatické žlázy u ocasu, které našly uplatnění v lékařství a kosmetice).
Od poloviny 70. let 20. století se bobři začali vzácně objevovat v jižních Čechách a na jižní Moravě (na území dnešní České republiky byly po dlouhé době první stopy bobra zaznamenány r. 1986 na řece Jihlavě u Pohořelic). Jednalo se zjevně o zatoulané jedince z populací vysazených v Německu a Rakousku.
V Polsku byl vysazen příbuzný bobr kanadský (Castor canadensis), který se rovněž dostal i na území ČR.
Bobrem skácený strom v Merkle Wildlife Sanctuary v Marylandu (14 kB)
U nás byl bobr vysazen v roce 1991 v CHKO Litovelské Pomoraví, odkud proniká po řece Moravě dále na jih. V současné době žije nejvíce bobrů v okresech Hodonín, Břeclav, Kroměříž a Olomouc. V olomouckém okrese žije stálá populace na štěrkopískových jezerech u Tovačova, kam se dostal po povodní v roce 1997.
Občas bývají bobři pozorování na řece Moravě v úseku Kojetín-Tovačov, odkud pronikají do Malé Bečvy a Blaty. Velmi dobré podmínky mají na řece Moravě u Litovle, kde se nacházejí ve větším množství (dnes jich tam jsou desítky).
Jejich počty se zde zvětšují. Opět však člověk jako pán života a smrti zde hovoří o škodách na stromech, které zde bobři skácejí (a co má dělat, když se ničím jiným živit neumí?) - přitom si "pán tvorstva" z kratochvílného střílení zvěře bez jakékoliv příčiny udělal sport :-(.
Mapa výskytu evropského bobra v Čechách a na Moravě (10 kB)
Je jen smutným konstatováním, že když se objevil v první polovině roku 2001 v Karolince na lagunách pod přehradou Stanovnice, která spadá do chráněné krajinné oblasti Beskyd, mládež, která po něm házela kamením, jej odtud vyhnala :-(.
Může být jen radostným konstatováním, že se dnes hovoří o novodobé existenci bobra v českých zemích. Obavy ze škod jím způsobených jsou přehnané. Bobr přírodě neškodí. Naopak, pomáhá jak rostlinstvu, tak i řadě živočišných druhů a tvarování krajiny.
Ve světě s ním problémy nejsou a tak věřím, že bude mít podmínky k životu i v České republice.

Lumír Ondřej Hanuš, Rockville, Maryland, USA          

Poznámka: Originální snímky byly zmenšeny pro publikaci na Internetu.

 

 
    Jste     čtenář(ka) PET od spuštění počítadla dne 9.5.2000.
Počet přístupů na stránku zjišťuje WEBovský počítadlo
  Zvířátka a domácí mazlíčci Odkazy na PET a Dumku pro jiné WWW stránky Kočky a koťata